hentai porn video
mom sex
black gay porn

 

GRUPA KRASNOLUDKI

 

Nauczycielki: p. Hanna Osińska, p. Justyna Jurzysta

Pani woźna Małgorzata Król

 

„Krasnoludki" to dzieci 5-6-letnie. W swojej pracy skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci. Staramy się, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady zachowania.

Wychowankowie przebywają w pięknej, dużej kolorowej sali, która jest świetnie wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne.

Grupę tworzą dzieci wesołe, uśmiechnięte, pełne ciekawych pomysłów.

Bardzo lubią się bawić, rysować, malować i śpiewać.

Uwielbiają zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Poprzez zabawę uczą się myśleć, mówić, słuchać, rozumieć.

Dzieciom zawsze towarzyszy grupowa piosenka, która daje im wiarę we własne możliwości i siłę do pokonywania trudności.

PIOSENKA GRUPOWA

My jesteśmy „Krasnoludki"

Lud nasz mądry, choć malutki

W lesie sobie tu mieszkamy

Wszystkim chętnie pomagamy.